شاقول

درخواست حذف این مطلب

امان از وقتی که توی زندگی ات شاقول پیدا کنی. حالا می خواهد پیتزا باشد با پنیر اضافه یا شیرینی خامه ای یا یا کتاب یا آدم. و امان از آدمی که شاقولِ آدم های زندگی ات شود....